«MDG klarer det kunststykket å blande epler og pærer, hummer og kanari for å kritisere FNB Alver»

FNB-leiar Morten Klementsen har fått kritikk frå MDG for standpunktet om å melde granskingssaka frå Meland kommune til politiet. I dette innlegget avviser Klementsen kritikken.

FNB-leiar Morten Klementsen har fått kritikk frå MDG for standpunktet om å melde granskingssaka frå Meland kommune til politiet. I dette innlegget avviser Klementsen kritikken. Foto:

Av
DEL

MeiningarMDG i Alver går tøft ut i lokalpressen med kritikk av FNB Alver.

  • Kritikk for å anmelde ulovligheter innen komuneadministrasjonen, begått av en av kommunens fremste ledere.
  • Kritikk om at FNB gjør dette for å få oppmerksomhet.
  • På toppen av dette blir det påstått at FNB er tom for tanker om økonomiske tiltak når Alver kommune er i ett økonomisk uføre.
  • Til slutt klarer MDG å gjøre seg til talsmann for alle partier i Alver kommunestyre og påstår at de må bryte valgløftene sine.

MDG klarer det kunststykket å blande epler og pærer, hummer og kanari for å kritisere FNB Alver.

Det første punktet om å anmelde en av kommunens fremste ledere til politiet, er basert på Nordhordland Revisjons rapport som konkluderer med «Det føreligg etter vår vurdering brot på forvaltningsloven sine reglar om habilitet i den konkrete saka». Vi i FNB har engasjert advokat som rådgiver i denne saken. Etter nærmere vurdering har vi fått det klare råd å anmelde saken. Det legges til grunn at slike saker må granskes i sin fulle bredde for at kommunens innbyggere skal ha tillit til sin nye kommune.

I neste punkt blir FNB beskyldt for å lage en sak for å skape oppmerksomhet. Vi vil fremlegge at Alver kommune er nå blitt medlem av Transperansy International Norge. En internasjonal organisasjon som har sitt mål blant annet å hjelpe kommuner o.a. organisasjoner til å bygge og drive sin virksomhet etter gjeldende lover og regler. Medlemskapet forplikter alle i kommunens ledelse og administrasjon til arbeide for åpenhet og lovlighet. Det var etter forslag fra FNB Alver at kommunestyret vedtok å melde seg inn i denne organisjonen som også mange andre kommuner også deltar i.

Videre blir det blir det fremsatt at FNB er tom for tanker om økonomiske tiltak for å håndtere Alver kommunes økonomiske uføre. Fylkesmannens brev til kommunen omtaler høyt pengebruk av de tre kommunene før sammenslåingen. Alver kommune har gode inntekter. Problemet er først og fremst kommunens høye utgifter. Selv om det blir vanskelig, er det tross alt mer gjennomførbart å gjøre noe med utgiftene, enn å øke inntektene.

FNB har på talerstolen i siste kommunestyret sluttet seg til flertallspartienes forslag om hvordan kommunestyret skal arbeide sammen med administrasjonen for at Alver kommune ikke ender på Robek-listen. I denne krevende situasjonen Alver kommune er det særdeles viktig at administrasjonens fremste ledere er uangripelige!

Tilslutt gjør MDG seg til talsmann for alle partier. Vi i FNB Alver er åpen for at våre politiske meninger etc. vil bli utsatt for kritikk, men vi blir litt overrasket over at MDG føler at de har en oppgave å snakke for andre enn seg selv. Vi vil bare slå fast at vi anser at vårt program er en kontrakt med våre velgere. FNB bryter ikke den kontrakten!

Avslutningsvis er vi glade for at varsleren i saken, Paal Tonning, har overfor MDG påpekt de usannheter de fremsetter i denne alvorlige saken. MDG har åpenbart ikke snakket med Tonning. Det burde de ha gjort. Han har ikke fått oppreising, eller den anerkjennelse fra kommunen som han fortjener. Han er blitt degradert fra å være en leder med stort ansvar til han nå ikke har noe som helst lederansvar. For oss i FNB Alver er Paal Tonning en helt. Han har opptrådt redelig ved å varsle i en alvorlig sak. Ikke bare for Meland kommune, men for bygging av den nye kommunen Alver. Norge har fått en lov som skal beskytte varslere. Vi håper at den behandlingen Paal Tonning har fått, ikke skremmer vekk andre som ønsker åpenhet og ærlighet.

Morten Klementsen
FNB Alver

Artikkeltags