Fisken som har rømt fra oppdrettsanleggene rundt Bergen etter stormen Nina, dukker opp over alt.

Totalt har Eide dradd opp mellom tre og fire tonn oppdrettsfisk i garnet sitt ved Io i Meland kommune, melder han.

– Jeg har heldigvis hatt storbesøk fra slekten, og de har fått mye fisk. En tok med seg ti laks. Jeg har gitt bort det meste, men skal røyke fisken når det lir litt på, sier Eide til BA.

Regnbueørreten kaster han rett ut igjen.

– Sjøtroll (oppdrettsfirmaet, red. anm) sa at de ville betale 50 kroner stykket for ørreten, men når de aldri svarer på telefonen, blir det bare tull. De driver med skuespill overfor myndighetene, mener Eide.

Fiskere rundt Bergen har aldri fått så mye napp som i dagene etter stormen. Men mange vet ikke helt hva de skal gjøre med fangsten.

På dugnad

Sportsfisker John Kristian Skage mener informasjonen fra oppdrettsanleggene har vært altfor dårlig i etterkant av fiskenes flukt fra anleggene.

– Det er skremmende at havbruksnæringen ikke har et apparat og en plan når det er rømming, sier han.

Skage, som har jobbet i Viltnemda på Askøy tidligere, mener det er en katastrofe at oppdrettsfisken nå blander seg med villfisken.

– Det går på faunaen generelt. Vi ødelegger for generasjonene som kommer etter oss, sier Skage.

Erlend Vivelid Nilssen er også sportsfisker, og er en av mange fiskere som har vært ute for å rydde opp.

Han mener alle bør ta ansvar for å få oppdrettsfisken opp av havet.

– Det er en dugnad som alle føler et felles ansvar for. Jeg har aldri sett så mange fiskere i fjorden før som jeg har sett nå, sier han.

– Vil redde fisken

Mandag troppet han opp på oppdrettsanlegget til Lerøy på Hamre på Osterøy for å levere tilbake fisken.

Prislappen er 50 kroner for hver tilbakeleverte fisk. Prisen synes Nilssen er en skam.

– Det er en latterlig dårlig sum. Marine Harvest har gitt 500 kroner tidligere. Når man får så lite for å bidra, er det kun de som virkelig bryr seg som gjør dette.

– Men vi gjør ikke dette for pengene, vi vil redde villfiskene, sier Nilssen.

Skage mener den dårlige organiseringen av opprydningsarbeidet har forsinket en prosess som burde gått fortere.

– Kan spise fisken

– Når man i tillegg går ut i media og sier at fisken nettopp er medisinert, og ikke må spises, da går ikke meningsmann ut og fisker, sier Skage.

 Mattilsynet mener imidlertid at regnbueørreten som er blitt medisinert kan spises.

I en pressemelding skriver de at «Det er fordi medisinrestene raskt blir skilt ut fra fiskekjøttet og fordi mennesker tåler de små mengdene av legemidler som er gitt til fisk.»

Distriktssjef i Mattilsynet, Aslaug Sandvin sier de har fått en del henvendelser angående den rømte fisken.

– Fisken som har rømt skal ikke omsettes. Det er oppdretteren som er ansvarlig for fisken som har rømt, og de betaler for gjenfangst. Fisken går til oppmaling, og blir ikke solgt videre, sier Sandvin.

Tirsdag ble det imidlertid klart at selskapene i Hordaland som mistet fisk etter stormen Nina har etablert seks mottaksanlegg for å ta imot rømt fisk.

– Lever fisken inn!

– Fisk skal ikke rømme. Derfor tar vi svært alvorlig på hendelsene. Fiskes det rømt oppdrettslaks, oppfordrer vi alle om å levere det inn til et av mottaksanleggene, uttaler regionsjef i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL), Hans Inge Algrøy.

Hvor mye du får per tilbakeleverte fisk varierer mye. Mens Marine Harvest betaler 500 kroner per tilbakeleverte rømte laks, betaler altså Sjøtroll 50 kroner per ørret og Lerøy 50 kroner per laks.

Marine Harvest sin informasjonsrådgiver Ola Helge Hjetland kunne tirsdag melde at de ikke har summert opp hvor mange fisk de har fått tilbakelevert.

BA fikk ikke tak i rette personer hos Lerøy og Sjøtroll tirsdag kveld.