Store område i Nordhordland og Gulen er anbefalt å verna frå vindmøller

Miljødirektoratet har lagt fram sine anbefalingar om kvar ein bør la naturen verta uberørt av vindmøller.