Masfjorden-ordføraren har testa seg for korona - avventar framleis svaret

Karstein Totland vart sett i karantene etter ei samling med fleire toppolitikarar i kommune-Noreg.