Mange er forvirra over bomrekninga – dette svarer Ferde

Fleire ønsker at fakturaen frå Ferde skal gjelde kvar kalendermånad.