Måndag opnar Skyss for tilnærma vanleg rutetilbod

Frå måndag 27. april blir det igjen endring i rutetilbodet for kollektivtrafikken, i den forstand at det går tilbake til tilnærma vanlege ruter.