Måndag er fleire elevar tilbake på Knarvik Vidaregåande

Frå måndag av er det opna for at elevar som går andre året på yrkesfag kan få undervisning på skulen att.