Maja Fyllingen frå Hjelmås har alltid vore utadvendt og glad i å danne nye venskap. Før kunne ho enkelt komme i kontakt med folk på bussen, på fest eller på butikken, men to meters avstand, munnbind og nedstenging sette ein stoppar for dette.

Fyllingen er ferdig med vidaregåande skule, og jobbar no på Leiknes barneskule med kollegaer som hovudsakeleg er fleire år eldre enn ho sjølv.

– Eg ønsker fleire og nye vener, men det har vore vanskeleg i koronatida, seier 18-åringen.

For kring eitt år sidan bestemte ho seg for å gå ut av komfortsona og legge ut eit innlegg i ei Facebook-gruppe.

Jenter som vil møte jenter

«Hei jenter! Noen her inne mellom 18–23 år som er interessert i å bli kjent?»

Slik har Fyllingen starta eitt av innlegga ho har lagt ut i «Hey Girl! Bergen» på Facebook. Gruppa er meint for «jenter og kvinner som ønsker å møte andre jenter og kvinner for vennskap.»

– Eg var litt usikker på korleis eg skulle gå fram utan at det vart teit, men eg bestemte meg til slutt for å berre gjere det, seier ho.

Fyllingen fekk positiv respons etter å ha lagt ut det første innlegget, og fleire hadde lyst til å bli kjent. Mellom anna valte fleire å dele Snapchat-brukarane sine i kommentarfeltet.

18-åringen fortel at ho har møtt ei av dei som ho har blitt kjent med frå gruppa, i tillegg til at det er fleire ho vurderer å møte. Det har også blitt planlagt større treff der fleire medlemmar kan bli kjent med kvarandre.

Vanleg blant unge

Ifølge Fyllingen er det oftast dei mellom 18 og 23 år som legg ut innlegg i slike grupper, men nokre gonger ser ho også kvinner i 40-50-åra som ønsker nye venninner.

Ho fortel at det blitt ganske vanleg blant folk på hennar alder å søkje vener gjennom sosiale medium. 18-åringen er samstundes klar over dei potensielle farane.

– Eg har jo nokre tankar om at det kan vere skummelt eller kleint å møte nokon. Dei baktankane gjer alltid at ein nølar litt, seier ho.

I tillegg til Hey Girl! Bergen, har Fyllingen lagt ut fleire tilsvarande innlegg i andre venninnegrupper.

Styrkar den sosiale kapitalen

Medievitar Ida Aalen har gitt ut fleire bøker og fagartiklar om sosiale medium. I artikkelen «Å vokse opp i sosiale medier» skriv Aalen at dei fleste enkelt klarar å skilje mellom ein Facebook-ven og ein ekte ven, og at popularitet ikkje utelukkande vert målt ut ifrå kor mange «likes» og Facebook-vener ein har.

Venene ein har på sosiale medium er likevel ikkje heilt ubetydelege. Aalen trekk fram omgrepet «sosial kapital», som er ressursane vi har tilgang til gjennom relasjonane våre.

– Ei rekke studiar tyder på at dei sosiale media aukar vår sosiale kapital, skriv Aalen.

Vidare skriv ho at sosiale medium gjer det lettare å ta kontakt med folk og bli kjent, fordi ein enkelt kan sjå om ein har felles vener og interesser.

– Korte møter som kanskje elles aldri ville blitt noko meir, kan utvikle seg til å bli venskap eller kjennskap. Det er derimot lite som tyder på at talet på nære venner aukar.

– Kan møte på mykje rart

Samfunnet er opna opp att, og det er ikkje lenger like vanskeleg å kome i kontakt med folk.

Fyllingen har likevel lyst til å bli kjent med endå fleire gjennom sosiale medium etter erfaringane ho har hatt så langt.

18-åringen kan anbefale andre å ta i bruk digitale plattformer til slike føremål, men meiner også at ein bør vere førebudd på at det ikkje nødvendigvis blir ein «match».

Ho meiner også at ein bør ha snakka ein del over sosiale medium før ein treff kvarandre i verkelegheita.

– Eg anbefaler det så lenge ein er open og tør å møte ukjente folk. Men eg vil ikkje anbefale det til dei som er sjenerte og ikkje tør å by seg ut på slike utfordringar. Ein kan jo møte på mykje rart.