Må i retten etter å ha slått mann medvitslaus og trua vitne

Ein mann frå Alver må i sommar møte i retten etter å ha slått ein annan medvitslaus. Han skal òg ha trua eit vitne på staden.