Litauarane må i fengsel etter innbrot på Radøy: Lensmannen rosar innbyggjarane

Den 28. november i fjor prøvde dei to tjuvane å bryte seg inn i to bustader på Radøy. No må dei i fengsel.