(Avisa Oslo): Laurdag 23. april vart Den norske turbandagen arrangert for 13. gong i Spikersuppa i Oslo sentrum.

Målet med dagen er å bryta ned fordommar og gjera Norge betre kjend med turbanen og andre kulturar. Håpet er at dagen kan bidra til å gjera Norge til verdans beste land å vera annleis i.

Ekstraordinær innsats

I samband med Turbandagen vert kvart år ein person med krona med heidersutmerkinga «Oslo-turbanen» – designa av den norske designkometen Holzweiler.

Organisasjonen Den norske Turbandagen, som står bak det årlege arrangementet, skriv i ei pressemelding at turbanen vert tildelt ein person som folket meiner har bidrege til samfunnet gjennom ekstraordinær innsats. Ein person som har gitt utover det som kan forventast og som gjer Norge til ein betre stad å vera annleia.

Etter å ha motteke mange gode innspel har det såkalla Turbantinget landa på at Lise Klaveness får turbanen for 2022.

– Lise Klaveness er uredd og modig. Ho utfordrar det etablerte og kjempar for likestilling. Me meiner Klaveness bidreg til at fleire vågar å vera seg ssjølv. Me vert inspirerte av motet hennar, og ønskjer derfor å heidra innsatsen hennar, seier Sumeet Singh, initiativtakar bak Turbandagen.

Stor merksemd

Lise Klaveness (40) har mange års bakgrunn som norsk toppfotballspeler. Ho er utdanna jurist og har arbeidd som advokat hjå Hjort, juridisk spesialrådgiver i Norges Bank og dommarfullmektig i Oslo tingrett. Klaveness har vore ekspertkommentator i NRK og sidan 2018 vore toppfotballsjef i Norges Fotballforbund.

Denne våren vart 40-åringen frå Frekhaug utnemnd som fotballpresident av Fotballtinget.

Klaveness hausta internasjonal merksemd då ho tok opp emner som menneskerettsbrot og diskriminering, og kritiserte både FIFA og VM-arrangørane, i ein tale under FIFA-kongressen i Qatar i mars.

Norske sikhar overrekte torsdag ein diplom og Oslo-turbanen til Klaveness.

Tidligare har Mette Nygård, Bent Høie, Solveig Kloppen, Ramona Kåss Furuseth, Aiman Shaqura og Tangerudbakken vorte krona med Oslo-turbanen.

Torsdag var ein dag prega av mykje heider og ære for fotballpresidenten. Ho mottok og Fritt Ords Honnør for talen ho heldt på FIFA-kongressen i Qatar i slutten av mars.

Den prisen vart delt ut av Frank Rossavik under eit arrangement i lokala til Fritt ord i Oslo.

Les også

Jenta som briljerte i Radøyhallen har sett ein ny standard i internasjonal fotball