Linnea (19) lager TikTok-videoar på oppdrag frå Helsedirektoratet

Norske internett-personlegdommar skal lage eige innhald for barn og unge om korona og smittevern på oppdrag frå Helsedirektoratet. Ei av desse er Linnea Lotvedt.