Linje på Knarvik vidaregåande skule foreslått nedlagt: – Eit stort tap

Fylkesdirektøren føreslår å legge ned Handverk, Innovasjon og Produktutvikling, berre eitt år etter at linja vart etablert.