Mållaga ber om fokus på språk og identitet i nye Alver kommune

Mållaga i dei tre kommunane som blir til Alver ønsker sterkare fokus på nynorsk og identitet.