Lindås kommune har 35 arbeidsplassar med ekstra høgt sjukefråvêr

Rådmannen meiner sine tilsette bør verta flinkare til å sjukemelda seg sjølve.