Lindås vurderer framleis å trekka seg frå byvekstforhandlingane

Er særs lite nøgd med det statlege bidraget.