Nektar å gå med på trafikkmålingar til Lindås-bygdene

Staten vil måla kor mange bilar som køyrer til dei større bygdene i Lindås. Kommunen seg seg på bakbeina.