Her er Lindås sine krav og ønsker i byvekstforhandlingane med Staten

Staten vil halda byvekstforhandlingane med Lindås hemmelege, ordføraren vil kjempa for openheit.