Lindås blant dei dårlegaste i landet på barn og oppvekst

Artikkelen er over 4 år gammel

Lindås brukar mindre pengar på skule og barnehagar enn samanliknbare kommunar. Samstundes skårar dei svært dårleg på målingane.