Lindås seier blankt nei til brannvernsamarbeid med Bergen – Legg press på Meland

Artikkelen er over 2 år gammel

Trass i sterke åtvaringar frå rådmannen, valde kommunestyret i Lindås å ikkje gå med i det nye brannsamarbeidet i fylket.