Levi meiner ungdommane han støtte på var sendt av djevelen

Kristenpredikanten Levi Jensen var i Bergen for å preike. Der meiner han at han lurte både djevelen og homofile.