Lensmannen: – Oppmodar folk til å ikkje samla seg

Både den lokale lensmannen og politimeisteren oppmodar folk til å halde seg heime.