Regjeringen følger opp Stortinget sitt vedtak fra 2019, og vedtok i 2020 at det skal innføres kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige yrker. Etter 900 år forsvinn dermed tittelen «lensmann».

Dette kunne vi lese i NH-avisen 2. Februar i år.

Politidirektoratet har kommet frem til et forslag som lyder Politiavdelingsleder. Jodda greit nok det navnet. Men innehar det samme respekt som et 900 år gammelt navn som innbyr til akkurat respekten for lovens arm? Jeg stiller meg meget tvilende til akkurat den saken.

Vi skal kjønnsnøytraliseres i bukten og begge ender. Ja selv mor og far skal vekk fra den offentlige bruken. Ja selv kvinne og mann skal visstnok vekk. Her skal det hete omsorgsperson og forelder samt fødeforelder for den som har en vagina og klarer å presse ut et barn. Det virker direkte latterlig at vi i disse opplyste og frigjøringstider skal måtte henfalle til å skrive om et helt lovverk grunnet en slags form for misforstått likestilling med de som henfaller til å kalle seg hen eller andre kjønnsløse titler.

Det er byråkratisk viss vass og ikke noe annet. Kan man ikke sette disse personene i noen jobb som faktisk gagner samfunnet?

Vel, barnelov til side. Vi får heller gripe fatt i de mer håndgripelige fakta som da denne kjønnsnøytraliseringen medfører. Jeg imøteser språkrådet sitt svar på hvordan løse denne infernalske morsomme teksten jeg ramlet over på Facebook.

«Tittelen lensmann skal bort og erstattes med en kjønnsnøytral tittel, problemet er bare at når en lensmann ikke lengre kan være en lensmann, så kan vel ikke en kvinne være altmuligmann eller handyman heller. Eller ankermann som sistemann på et stafettlag. Er hun ikke førstemann over mål, kan hun heller ikke komme inn som andremann osv...

Vi kan kjøpe firemannsbolig og tremannstelt, men det som er allemannseie tilhører alle. Uansett kjønn egentlig... På arbeidsplassen setter man ofte opp en bemanningsliste, for å unngå overbemanning eller underbemanning. Noen ganger blir det bemanningskriser, uansett om noen blir fornærmet for det. Døgnbemanning benyttes jo flere steder... Dette må nå opphøre...

En kriminell bakmann, voldsmann eller de som overmanner andre, er av ordlyden like forutinntatt som en lensmann, brannmann eller fylkesmann, dog ikke like viktig å skille. Enkelte bedriver villmannskjøring, mens noen bikkjer faktisk er mannevonde. Kanskje verst er rasen som kalles Dobermann... Snømannen bør jo fra nå av ha gulrota en helt annen plass enn i trynet, for om det ikke kommer helt tydelig frem hva du legger i snømann, kan Kari få astmaanfall i eggstokkene... Snøkvinnen Kalle blir vanskelig å forklare for barna, mens snøperson blir mere som det skjerfet du MÅTTE strikke i tegning-form og farge.

Kjentmannsprøver blir vanskelige nå fremover, men busemenn forsvinner heldigvis helt. Mannen på månen har vært der en mannsalder, eller veldig lenge om ikke annet. Og de som er født i vannmannen bør vurdere det kinesiske horoskopet istedenfor... Spellemannsprisen blir nå slått sammen med Melodi Grand Prix inntil videre. Så lenge det finnes dødmannsknapper, må det til enhver tid befinne seg en mann i båten...

På toppen av det hele- for å gjøre dette ekstra forvirrende- så har vi Kvinnegruppa Ottar.

Eller.... har vi misforstått noe..??

(Ukjent forfatter)»

Med en hilsen til vår lensmann. Kjell Idar Vangberg.