Tilskodaren, som ønskjer å vere anonym, har sjølv utsikt til vågen frå huset sitt. Søndag føremiddag skal vedkommande ha sett to personar på ein vasscooter køyre tett i ring rundt svanene i Rosslandsvågen, mens dei ropte og laga støy.

«I år nøler eg ikkje med å melde til politiet. Kvar vår og sommar blir dette svaneparet terrorisert. La svanene vere i fred!», skriv vedkommande i innlegget.

Ein av dei som delte innlegget på Facebook, er MDG-politikar Leif Johnsen.

– Eg synst det er forferdeleg vettlaus oppførsel som i år igjen er observert i Rosslandsvågen. Dei tenker ikkje over konsekvensane av det dei gjer.

Johnsen er busett på Holme, og har vore bekymra for korleis svanene blir behandla i hekketida sidan i fjor. Då tok han opp saka med kommunen.

– Eg fekk vite at plaginga har vore eit problem i mange år. Då eg høyrde det skjedde igjen i år, delte eg innlegget i to offentlege, og ei privat gruppe på Facebook.

– Alver kommune la ut informasjon på sine nettsider om at svaner er freda i hekketida, seier Johnsen.

«Hamnesjef»-saka

Johnsen minnest utviklinga i saka på Os for nokre år sidan, der svana «Hamnesjefen» blei avliva for aggressiv åtferd etter å ha fleire gonger blitt plaga.

– Då enda det sjølvsagt med at fuglen måtte gi tapt, seier han.

Han trur ikkje det same vil skje på Rossland, men han vonar framleis å forhindre at det skjer år etter år.

– Så slepp vi å få meldingar som dette frå lokalbefolkninga.

Johnsen erfarer ein lang tradisjon langs kysten for gi fuglar fred i hekkeperioden.

Stor respons

Tysdag kveld delte lokalpolitikaren vidare innlegget på Facebook. Onsdag kveld har nesten 190 personar likt innlegget, og fleire har kommentert.

Fleire uttrykkjer at dei er skaka over det vedkommande meiner å ha sett.

Sjølv om Johnsen ikkje såg hendinga finne stad, blir han gjerne med å melde saka til politiet.

– Eg har enno ikkje høyrt om nokon som har vore i kontakt med politiet om denne saka, seier han.

Avisa Nordhordland har forsøkt å kontakte Nordhordland lensmannsdistrikt for ein kommentar i saka, men har ikkje lukkast.