Leiarskifte i Knarvik Senterforening: Apotekeigar Håvard er den nye styreleiaren

Jimmy Pasali går av - Håvard Røkke tar over.