Lavvo og forsvarsteknologi – desse fekk støtte frå SPINN-fondet

43 bedrifter hadde søkt om fondet på 250.000 kr.