ULUKKESPLASS: Her stod sjukebilen med sonen parkert, medan Per Ivar og fleire andre gjekk i gang med redningsarbeid etter ei alvorleg ulukke 18. oktober i fjor.
Jorunn Erga Steinsland

Med sonen skada i sjukebilen, arbeidde Per Ivar (39) med å redda andre etter ei alvorleg trafikkulukke

18. oktober 2018 var Per Ivar Aniksdal både redningsmann og pårørarande.
Publisert