Marius og Anne Birgit (24) gjer éin ting som mange sambuarar gjer feil

Sambuarane kjøpte hus saman tidlegare i år, men sidan dei ikkje er gift, ville dei ha ein skriftleg kontrakt som sikrar dei ved et eventuelt brot.