Kvinne vart først dømt til 100 dagar i fengsel - anka og fekk lågare straff

Lagmannsretten la vekt på at brota isolert sett ville ha medført bot eller ein kort fengselsstraff på vilkår.