Kutt i PR-budsjetta kan finansiere billigare ferjebillettar

Av

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner staten bør slutte å kjøpe konsulenttenester frå PR-byrå. I staden bør pengane brukast på ferjer.