Thomas Larsen (H) og Øyvind Oddekalv (Ap) i Alver kommune vil «kjøre safe» i saken om kunstgressbanen i Knarvik. De mener at de nye miljøløsningene til kunstgressbanene er lite utprøvd og at det sikreste er å fortsette å la idrettsutøverne løpe i giftige oppmalte bildekk.

Når de bruker «bekymring fra brukerne» som brekkstang, blir jeg særlig betenkt. For hvem er «brukerne»? Er det de som løper på banen, eller er det de som sitter i Fotballforbundet (NFF)? Med andre ord: de som løper eller de som sitter?

NFF har gitt klart uttrykk for at de ikke liker at vi lager kunstgressbaner uten gummigranulat, sa nestleder/prosjektansvarlig Ole-Petter Westheim i Råde IL så tidlig som i 2019. I Avisa Nordhordland 19. juni i år leser vi at NFF, denne gang altså kalt «brukerne», fremdeles er like baktung.

Gummigranulaten som Larsen, Oddekalv og de sittende «brukerne» sverger til, er importert fra land som har et langt mer forsagt og tilbaketrukket forhold til miljøgifter enn Norge. Fyllmassen er oppmalt av bildekk som er tilsatt miljøgifter for å gi best mulig kjøreegenskaper og er IKKE laget for å løpe i for barn og voksne som ønsker å holde seg friske og spreke.

Mye kan gjøres for å beskytte oss mot granulat-lekkasjer til miljøet. Ringmur som holder granulaten mest mulig på plass, filterposer i kummene, rensing av sko og tøy etter trening o.s.v. Men så lenge vi holder fast på giftgranulaten, vil den forfølge oss i mange år. Det vil være et konstant tilsig av mikroplast og giftstoffer til naturen og svineriet vil fortsette å piple ut fra spillernes vaskemaskiner og forurense sjøen rundt oss. Fra banen siger giften ned i grunnvannet hver dag det regner – og det gjør det ofte i Alver. Har kommunen regnet på kostnadene til sikring mot avrenning og rensing av sigevann?

Før dette kommer i trykken, faller dommen for «alle kunstgressbaners mor» i Alver. Naturvernforbundet Nordhordland er klar på at det er kommunen som skal gå foran og sette miljøkrav til den nye banen, som skal sette giftfrie krav på vegne av innbyggerne og naturen. Dessverre ser det ut for at det blir kommunen som sammen med et bakstreversk NFF holder igjen på det gamle giftige granulatet som langsomt likviderer spillerne og naturen rundt oss. Det er rett nok forutsigbart, men svært lite «safe».

Her kan du lese debattinnlegget til Larsen og Oddekalv:

Les også

Den største idrettsparken i Alver trenger forutsigbare rammer

Her kan du lese Hindenes sitt første debattinnlegg:

Les også

Miljøbaner og sidrumpet granulatfyll