Kulturhusplanane på Manger kan bli sette på vent

Det har lenge vore planar om å gjere om kommunehuset på Manger til kulturhus. Grunna kommunen sin økonomiske situasjon, kan desse no bli sett på vent.