For andre gong i historia til Lindås ungdomslag set dei opp Spelemann på taket. Her syng Marius Rødland deler av ein av dei mest kjende revysongane som er. VIDEO: Yngve Garen Svardal