Frivilligprisen til ein «grepa kar»

Kristoffer Toska har i ei årrekkje vore frivillig på dagavdelinga på Manger. Ein dag i veka har han kome inn med godt humør og hjelpande hender, og bidrege til at brukarane får eit meir individuelt tilbod. No har han fått frivilligprisen i Radøy for 2019..