Frå eventyrbryllaup til mastermøte med Mozart

Frå sjølvskriven brudemarsj til mastereksamen med Mozart. Det eine høgdepunktet avløyser det andre i livet til Frode Skag Storheim, som førstkomande måndag skal visa sine kunstar på piano i sin avslutningskonsert ved Griegakademiet.
Av
Publisert