Difor er det alltid noko som skjer i Hordabøhallen

– Når vi har Hordabøhallen her, må vi bruke den og utnytte potensialet.