Terningkast 5: Tar det vestnorske på kornet

«Heim 2» er ein verbal, musikalsk og visuell minnebok. Ujamn som vestlandsnaturen, omskifteleg som vêret. Altså svært lett å kjenne att.