Kroa redda inntektene med tapas

Kroa i Lavik har vore i fin driv lenge. Men då alle blei sittande heime, måtte sjefen tenke nytt.