Nesten ei av fire KrF-utmeldingar kjem av død, sjukdom og alderdom

Av

Kristeleg Folkeparti mistar fleire medlemmer på grunn av sjukdom og død enn andre parti, melder VG.