Forsikringsbransjen fryktar ein ny topp av sykkeltjuveri i andre halvdel av april og i mai. I fjor vart det erstatta syklar for over 69 millionar kroner.

Trass i at stadig fleire syklar året rundt, ser forsikringsbransjen årleg ein tjuveritopp i april og mai.

– Det kjem av at både barn og vaksne hentar fram syklane når våren kjem. Da gjelder det å ha låsen i orden, og aller helst parkere innandørs der det er mogleg. Det seier Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Les også: Dette kan være veldig farlig

Dyre syklar

Tal frå Finans Norge viser at det vart erstatta 11.203 syklar i 2016. Antall stolne syklar har gått ned med 5,8 prosent, men erstatningane aukar.

– Vi registrert ein kostnadsauke per tjuveri på 40 prosent de to siste årene, uttaler Slettemoen.

Med unntak av toppåret 2014, da erstatningane auka med 21 prosent, har ikkje forsikringsbransjen utbetalt høgare erstatningsbeløp på 20 år.

Sjølv om forsikringsselskapa fekk skademelding på 690 færre syklar i 2016 enn året før, har erstatningane økt med 357.000 kroner. Utbetalinga for kvar sykkel er i gjennomsnitt 6.195 kroner.

– Syklane har aldri vore dyrare, og tjuvane vet kva som er enklast å selje vidare, seier Slettemoen.

Les også: Har suksess med «magisk» refleks

Vert stole kvart 10. minutt

Det er ikkje på langt nær alle sykkeltjuveri som meldast inn. Aksjonsgruppa «Ikkje Stel Sykkelen Min» anslår at det totalt vert stole 60.000 syklar i året. Det svarar til ein sykkel kvart 10. minutt. Analysar viser at Oslo har den høgste frekvensen av sykkeltjuveri, og ligg fire gonger høgare enn landet elles.

De fleste syklistar vil før eller seinare bli utsett for sykkeltjuveri, men det er mykje du kan gjere for å redusere risikoen for at nettopp din sykkel hamnar i tjuvanes hender.

– Med enkle grep kan du sjølv gjere jobben vanskeleg for dei som forsøker å stele tohjulingen din, seier Heidi Tofterå Slettemoen.

Syklar som tydeleg er merket er mindre interessante å stele, vanskelegare å omsette, og sannsynet er større for at de kjem til rette igjen.

– Det er naivt å kjøpe sykkel utan samtidig å investere i minst éin forsikringsgodkjent sykkellås og sørge for registrering i sykkelregisteret, poengterer ho.

Les også: Så mye koster det å sykle uten lys

Ekstra tryggleik

Da «Politiets Operasjon Grenselaus» rulla opp ein polsk bande som hadde vore på raid i Rogaland, Sør-Trøndelag og Vestfold, vart det fengselsstraffer på fire og seks år for tjuveri av 141 syklar til ein samla verdi av drygt tre millionar kroner. Også ein rumensk bande fekk fengselsstraffer da de vart tatt for tjuveri av 24 syklar.

Politiet mente mennene søkte i resultatlister frå sykkelritt for å finne fram til dyre syklar.

Nå kan du få GPS-trackere kamuflert som mutterdeksler eller som kan monterast i setepinne, hjul eller andre skjulte stader, og med førehandsbetalt SIM-kort.

– Vi ser for oss at mange med dyre syklar vil ønske å sikre sykkelen ekstra. Det er jo ein stor fordel å kunne ringe opp GPS-trackaren og spore den i fred og ro. Det blir eit nyttig tilskot til sykkelregisteret, meiner Heidi Tofterå Slettemoen. (ANB)

Slik lurer du tyvene:

  • Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ e.l.
  • Bruk en ekstra lås til å låse forhjulet.
  • Bruk sykkellås som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent).
  • Parker sykkelen på steder der mange mennesker ferdes.
  • Ikke la sykkelen stå ute om natten.
  • Ikke sett fra deg sykkelen på samme sted hver dag.
  • Ta meg deg setet og andre løse deler.
  • Kjøp låsbare skruer/bolter til hjul, gir, sete og bremser.
  • Gravér rammenummeret på hjul, styre, gir, setepinne og lås.
  • Registrer sykkelen i Falck sykkelregister. (ANB)