BA: Onsdag skrev BA om tillitsvalgte som har varslet fylkeslegen og Arbeidstilsynet om forholdene på KK.

– Vi sliter. Bemanningen er altfor lav, noe må gjøres for å få forsvarlige forhold både for pasienter og ansatte, sa foretakstillitsvalgt Karen-Anne Stordalen i Norsk Sykepleierforbund til BA.

I varselet kommer det blant annet at fødsler blir avbrutt etter igangsetting. Kvinner får ikke smertestillende i tide, og får ikke den oppfølgingen de trenger. De tillitsvalgte beskriver også hvordan den lave bemanningen forverrer arbeidsmiljøet. Ansatte gråter både på jobb og hjemme og kvir seg for å på jobb.

På bakgrunn av varselet har fylkeslegen besluttet å åpne tilsyn med KK.

Høie forventer at ledelsen på Haukeland rydder opp

Flere helsepolitikere har engasjert seg i saken. SVs stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) tok saken opp i Stortingets spørretime onsdag.

Sangtarash viser til at de tillitsvalgte på KK har varslet om dette veldig lenge, blant annet da de stemte ned budsjettet.

I tillegg påpeker hun til at for andre år på rad kommer Haukeland dårligst ut i landet i en brukerundersøkelse i barselomsorg.

– Hva vil helseministeren gjøre med de alvorlige varslene som kommer frem, spør hun.

Bent Høie (H) svarer at han forventer at ledelsen tar varselet på største alvor.

– Ledelsen må sammen med det tillitsvalgte rette opp i forholdene, sier han.

Også Sps Kjersti Toppe er bekymret for krisen på KK. I et skriftlig spørsmål ber hun statsråden gjøre rede for bemanningen ved Kvinneklinikken og om den ivaretar pasientsikkerheten.

– Tidligere har helseministeren plassert ansvaret hos helseforetakets ledelse. Jeg mener at forholdene er såpass graverende at han bør gå inn i saken og be ledelsen om en redegjørelse for å få klarhet i om bemanningen er forsvarlig.

Urolig for barseltilbudet

Hordaland fylkesting har også vedtatt en uttalelse om forholdene ved KK som skal sendes til helseministeren.

Aud Karin Oen (SV) er spesielt urolig for barseltilbudet på Haukeland.

– Den nye fødeklinikken i Bergen blir bygd uten barselrom. 40 prosent av kvinnene skal ut 6–24 timer etter fødsel. Noe mange kvinner ønsker. Det betyr likevel en sterk reduksjon i gjennomsnittlig liggetid som i dag er 2,7 døgn. For fylkestinget er det viktig å være rygg på at det blir gitt et godt og forsvarlig tilbud til fødende kvinner og barna deres, sier Oen.

Oddny Miljeteig (SV) reagerer også på varselet som er sendt. Hun mener bystyret bør vedta en lignende uttalelse som fylkestinget som blir sendt til helseministeren.

– Ble ikke betrygget

I juni i fjor sendte tillitsvalgte og verneombud ved KK et brev til administrerende direktør i Helse Bergen der de ga uttrykk for sin bekymring for arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten.

Før det hadde de i lengre tid forsøkt å bedre situasjonen gjennom en intern prosess, men det ga ikke gode nok resultater, forteller Nina Bjørnstad, hovedtillitsvalgt ved KK for Norsk Sykepleierforbund.

– Brevet til administrerende direktør hadde i hovedtrekk det samme innholdet som varselet vi har sendt til Arbeidstilsynet og Fylkeslegen, sier hun.

Bjørnstad sier de skrev at de ønsket økt bemanning i brevet til ledelsen.

– Ledelsen hørte på hva vi hadde å si og tok det på alvor. Resultatet ble at bemanningen ved KK ble økt med 4,5 årsverk som ble tilbakeført fra bemanningssenteret ved Haukeland. De årsverkene var ikke nye stillinger, men jordmødre som allerede ble leid inn til fødeenheten via bemanningssenteret. Dette var ikke nok til å betrygge oss og vi så oss nødt til å gå til eksternt tilsyn, forklarer Bjørnstad og Prante

– Synes det er uheldig

I 2016 ble bemanningen ved KK redusert med 13 årsverk, ifølge Bjørnstad.

Hun, hovedverneombud Anita Prante ved KK og foretakstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforeningen Eline Sira forteller at de hadde håpet å unngå å måtte varsle Arbeidstilsynet og Fylkeslegen.

– Vi hadde ønsket å finne en løsning internt med tanke på den uroen dette eventuelt skaper blant pasienter og fødekvinner. Vi synes det er uheldig, sier Bjørnstad.

– Men arbeidsmiljøet henger sammen med pasientsikkerheten, derfor er det viktig å ta arbeidssituasjonen på alvor, påpeker Prante.

De tre påpeker at suksessen med lav keisersnittrate fører til at KK får mindre penger å rutte med fordi normale, vaginale fødsler gir lavere betaling enn keisersnitt.

– Det til tross for at vaginale fødsler ofte er mer ressurskrevende enn keisersnitt, sier Sira og Prante.