Krev umiddelbar handtering av ferjeproblema: – Fullstendig uhaldbar situasjon

Etter at Fjord1 overtok ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg og innførte ferja MS «Storfjord», har det vore ei rekke innstilte ruter. Gulen-politikar Stein Inge Larsen meiner at problemet er ei feilkonstruert ferjekai.