Kravde svar om trafikktryggleiken på Seim: – Fartsdemparane hjelper ikkje dei som går langs vegen

På trafikktryggingsutvalet sitt møte, kravde Vatnøy og Klementsen svar om fartsdemparane på Seim.