Frå første til andre kvartal i 2019 har kraftprisane sokke med 30 til 32 prosent og prisforventningane til nordisk kraft har vorte senka, skriv NVE på nettsidene sine.

– Kraftprisane fall frå første kvartal, då vi opplevde rekordhøge kraftprisar over heile landet. Sidan då har den hydrologiske balansen betra seg i Noreg, prisen på CO2-kvotar har stabilisert seg og terminprisen for kol og gass har sokke. Dette har bidratt til lågare prisforventningar for nordisk kraft, seier fungerande direktør ved energiavdelinga, Synnøve Lill Paulen.