Køyrde utfor i 80-sona

Brannsjefen kjem no med ei bøn om at folk må vere ekstra forsiktige når landet er i krise, som no.