Køyrde bil i hasjrus – må betale 50 000 kroner i bot

Ein mann frå Høyanger er dømt til vilkårsbunde fengsel, bot på 50 000 kroner i bot, og tap av førarretten etter ein køyretur i Lindås.