Eide Fjordbruk og Eikanger-Bjørsvik Musikklag har inngått sponsoravtale

Oppdrettsselskapet og musikklaget har inngått sponsoravtale for dei neste tre åra. Men dei vil og utveksle kunnskap og erfaringar.