Fredag ettermiddag like etter klokka 17.30 blir det meldt om at to personar er bekrefta smitta av korona i Alver.

Alver kommune skal ha fått informasjonen om dei to koronasmitta like før dei sendte ut ei pressemelding.

– Dette vert følgd opp etter gjeldane retningslinjer frå nasjonale myndigheiter, og kommunen har starta arbeidet med å kartlegge kontaktar, seier ordførar Sara Hamre Sekkingstad i ei pressemelding.

Sekkingstad forklarar at dei ikkje kan gå ut med informasjon om dei to personane med hensyn til teieplikta.

– Alle må følge råda frå nasjonale myndigheiter. No er det viktig å vere nøye med hygiene og halde avstand, desse råda endrar seg ikkje sjølv om vi no har fått to bekrefta tilfelle.

Avslutningsvis legg Sekkingstad til at:

– Vi må halde hovudet kaldt og hjartet varmt!

Saka vil bli oppdatert.