Koronakrisa kan få kritiske konsekvensar for ni av ti bedrifter: No har Baste Tveito ei bønn til fylket og kommunane

Over ni av ti bedrifter i Nordhordland seier at koronaviruset kan påføra dei kritiske konsekvensar i form av permitteringar, oppseiingar og konkurs. Det viser ei fersk undersøking som Nordhordland Næringslag har gjennomført.