Korleis skal E39 gå forbi Knarvik og Hjelmås i framtida? Dette er alternativa som er aktuelle for den store E39-omlegginga

Alver-politikarane skal komme med si anbefaling for Statens vegvesen på nyåret i 2021 og ta endeleg stilling til saka i september neste år.